Kivitelezés

KÚTVÍZBŐL IVÓVÍZ

A felszín alatti vizek minőségi paraméterei a legtöbb esetben nem felelnek meg a rendeletben előírt határértékeknek. Ilyenkor víztisztító berendezés beépítésével oldhatjuk meg a kitermelt víz kifogásolt minőségi jellemzőinek határérték alá csökkentését. Ma Magyarországon a szakhatóságok, az ivóvizek minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben leírtakat veszik figyelembe. Esztétikai és egészségügyi szempontokat nézve a legfontosabb határérték alá csökkenteni kívánt komponensek a vas, mangán, arzén és ammónia, továbbá a vízben élő baktériumok száma.

Vállaljuk, tehát az ivóvíz felhasználás céljából kitermelt felszín alatti vizek:
  • Vastalanító, mangántalanító, arzénmentesítő, ammóniamentesítő szűrőberendezések gyártását és telepítését
Vállaljuk továbbá:
  • Automata öntözőrendszerek vizének vastalanítását
  • Ipari és háztartási vizek lágyítását, teljes sótalanítását
  • Ipari és háztartási méretű vízkezelő berendezések szűrőtöltetének cseréjét, felújítását, regenerálását
Minden vízzel kapcsolatos ügyben kérheti véleményünket és szaktanácsadói szolgáltatásunkat!