Alapvető feladatunknak tartjuk, a lakosság jó ivóvízzel történő ellátását. Az ivóvíztisztítás célja azoknak a szennyező anyagoknak és egyéb alkotórészeknek az eltávolítása, amelyek a víz rendeltetésszerű használatát egészségügyi, vagy más tekintetben akadályozzák. A víz, e kísérő anyagainak eltávolításához fizikai, kémiai és biológiai eljárásokat illetve ezek kombinációit alkalmazzák.

Az ivóvízzel szemben támasztott lényeges minőségi követelmények közé tartozik, hogy a víz kellemes ízű, szín- és szagmentes legyen. Leggyakoribbak a vas és mangán okozta szennyeződések, melyek többek között a vízvezetéket is nagymértékben károsítják. A víz széndioxid tartalmának csökkenése és oxigéntartalmának növekedése miatt kiváló vas és mangán vegyületek rárakódnak a vízvezeték, fűtéscső, villanybojler és egyéb háztartási gépek csöveinek falára. Ezáltal annak átmérője csökken, esetleg el is tömődik, mosáskor a fehérneműt barnára színezi.

Több esetben, a víz tisztítás nélküli felhasználását a vízben élő baktériumok és az algák egyes fajai akadályozzák meg. Ilyen esetben a víz ivóvízként történő felhasználása egészségügyi szempontból nem lehetséges. Az előbbiekből láthatjuk, hogy technikailag és egészségügyileg egyaránt szükség van egy bizonyos határértéken felül a szennyező anyagok, és a baktériumok eltávolítására. Lehetőség szerint olyan módszert kell alkalmazni, amely károsan nem befolyásolja az adott víz tulajdonságait.